Algemene voorwaarden van verkoop

Définities

 1. Parkinéo (Aéroport Orly) vertegenwoordigt de onderneming Orly (SIRET 53980124100016), bevind zich 1 rue des 15 arpents 94310 Orly.
 2. Reiziger : de natuurlijke persoon die de reservering doet bij Parkinéo voor de plaats in de parking.
 3. Parkeer periode : de periode eerder door de reiziger in de reservering aangegeven waarbij de voertijg zal geparkeerd worden door de reiziger, Dit wil zeggen de perdiode vanaf de datum van aankomst (deze datum inbegrepen) en de datum van vertrek (deze datum inbegrepen) van het parkeren.

Parkingdienst

 1. Door het boeken bij Parkinéo, waarbij de exacte parkeer perdiode is aangegeven en de aankomst en terugkeer uren, de reiziger kan een parkingplaats boeken.
 2. De reservatie geeft u alleen recht om uw voertijg tijdens deze periode uw voertijg te perkeren .
 3. Een aantal parkingplaatsen zijn gereserveerd aan de parkingdienst. Parkinéo heeft het recht om een reservering te weigeren indien het aantal aangewezen parkeerplaatsen zijn overweldigd door dit reservering.
 4. Parkinéo heeft het recht u reservering niet te aanvaarden zonder u een reden te geven.

boeken, betalen, wijzigen en annuleren

 1. De reiziger kan tot 12uur voor de parkeerperiode een reservatie doen.
 2. De reiziger kan zijn reservering zonder kosten annuleren telefonisch op 01 46 75 03 03. Een reductie bon zal hem worden gegeven met de waarde van zijn reservatie voor een toekomstige reservatie.
 3. Als u uw reservering wilt annuleren, moet u dringend ons vie telefoon verwittigen op 01 46 75 03 03.
 4. Parkinéo behoudt zich het recht voor haar prijzen te wijzigen. Deze wijzigingen zijn niet van toepassing voor al geboekte reservaties.

Privacy

 1. Parkinéo heeft hoge ethise normen en respecteert uw privacy. Het is daarom dat we uw gegevens in ieder geval niet aan derden doorgeven. lees voor meer informatie onze verklaring van de bescherming van de persoonlijke gegevens.

Parkeren

 1. De reiziger parkeert zich op een vrije plaats voor de onthaal zijn voertuig.

Verantwoordelijkheid

 1. Parkinéo heeft de compententies en het recht om de voertuig van de reiziger van plaats te veranderen als hij de sleutels bij Parkinéo laat.
  De medewerkers hebben het recht om de spiegels en de stoel van plaats te veranderen om een beter gebruik van de voertuig te maken.
 2. Parkinéo is niet verantwoordelijk voor schade die de reiziger lijdt ,u uitzondering van schade aan het voertuig als gevolg van opzet of grove schuld door Parkinéo of van de medewerkers.
 3. Parkinéo sluit alle verantwoordelijkheid in sprake van diefstal of schade.
 4. Mits een staat beschrijving van de voertuig kan PARKINEO de kosten betalen die zich op de caroserie van de voertuig van de reiziger die door parkinéo of door de medewerkers zal worden vastgesteld , voor dat de reiziger de perkeerplaats verlaat. De staat beschrijving is op aanvraag van de reiziger gedaan.

Eind clausule

 1. Tenzij anders vermeld, is het copyright van het materiaal op deze website eigendom Parkinéo.
 2. Parkinéo is een onderneming die geregistreerd is in FRANKRIJK. Franse recht is van toepassing op onze diensten.
   
  ontkenning van verantwoordelijkheid
   
  Parkinéo besteedt veel tijd bij het onderhouden van deze site.
  Maar het kan zijn dat enkele infos niet meer van toepassing zijn.
  Deze teksten van deze site verleent, met cosequenties, geen rechten.
  Parkinéo neemt geen enkel verantwoordelijkehid op deinformatei die op enkel welke site,die Parkinéo opgeeft .(http://www.parkineo.com).
  De grafische representaties (namelijk de fotos) op deze site er mag niet worden gereproduceerd of openbaar gemaakt door middel van druk, photocopie, fax, dactylographie of opslag in een geautomatiseerd bestand. Als u die wilt moogt u een aavraag doen voor een formulier of vie email .
  Voor eenderd welke vraag of voor infarmatie bij aan te vullen, u kunt ons bereiken vie e-mail : contact@parkineo.com
Identificeer u
Ou
Identificeer / Créert sinds Google+

Maak een account aan ou Wachtwoord vergeten